Opleidingsbedrijf combineert vakmanschap met vrijheid én verantwoord werken

Het Opleidingsbedrijf VSB is opgericht ten behoeve van alle sectoren waarin de producten, diensten en kennis van de leden van de VSB worden toegepast. In de bouw, industrie, chemie, petrochemie, tot energiesector en de offshore wordt dagelijks gemonteerd en gebruik gemaakt van arbeidsmiddelen die moeten leiden tot een (tijdelijke) veilige werkplek op hoogte.

Het Opleidingsbedrijf ondersteunt het montagebedrijf, producent/leverancier, verhuurder en vooral ook de gebruiker over het werken met steigers, rolsteigers, hoogwerkers, hefsteigers, ladders/trappen, hefsteigers, liften, hangbruginstallaties, gevelonderhoudsinstallaties en betonbekistingen/ondersteuningen.

Voor het verzorgen van opleidingen en trainingen of kennisoverdracht werkt het Opleidingsbedrijf samen met erkende en ervaren partners en vervult het een spilfunctie. Een ieder met vragen over vakbekwaamheid en scholing op het werkgebied, kan bij het Opleidingsbedrijf terecht. Daarmee ontzorgt en faciliteert het Opleidingsbedrijf de keten, waarin dagelijks op hoogte wordt gewerkt: van opdrachtgever tot aan gebruiker. 

In opdracht van branchevereniging VSB geeft Opleidingsbedrijf VSB uitvoering aan het Sectorplan steigerbouw. Dit Sectorplan bestaat enerzijds uit scholing van nieuwe medewerkers conform de Richtlijn Steigers en anderzijds uit het Transitiehuis, waarbij medewerkers die om fysieke redenen dreigen uit te vallen worden omgeschoold naar een nieuwe baan in een andere sector. Opleidingsbedrijf VSB werkt hierbij met betrouwbare partners (meer informatie). 

Steigerbouw

Wij leiden jonge mensen op tot steigermonteur. Een uitdagend beroep dat vakmanschap combineert met vrijheid én verantwoord werken. Dat, samen met kwaliteit en veiligheid, staan bij het steigerbouwen hoog in het vaandel. Scholing is daarbij onmisbaar. Het Opleidingsbedrijf VSB verzorgt die scholing. Na afronding van de opleiding beschikt je over het VCA-certificaat én het MBO diploma Monteur Steigerbouw of 1e Monteur Steigerbouw. Lees verder ....

Werken op hoogte

Naast de steigerbouw, werkt het Opleidingsbedrijf VSB samen met de bij de VSB aangesloten commissie, externe werkgroepen en gebruikersgroepen. Centraal staat daarbij de kennisoverdracht bij het werken op hoogte. Het Opleidingsbedrijf is het centrale aanspraakpunt en verzorgt of faciliteert opleidingen en trainingen, diplomering, certificering of erkenning, toolboxmeetings en gebruiksinstructies, voorlichting en workshops Lees verder ....