Aantrekkelijke subsidies voor scholen nieuw personeel

Voor de scholing van nieuw personeel zijn aantrekkelijke subsidies beschikbaar. Maar wat is nieuw personeel? Wie mag daartoe worden gerekend? Feitelijk komt het neer op: iedereen die een vacature gaat vervullen! Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Nieuwe onervaren medewerker
  • Nieuwe ervaren medewerker met oude papieren
  • Hulpmonteur met ervaring elders
  • Monteur met ervaring en/of vervallen pasje komend van elders
  • 1e Monteur met ervaring en/of vervallen pasje komend van elders
  • Monteur/1e Monteur met alleen ervaring komend van elders
  • Enzovoort, zolang het vervullen van een vacature betreft.

Elk montagebedrijf, bedrijf met een steigerbouwactiviteit, of uitzendorganisatie, waarvan het personeel over een BSN-nummer beschikt kan deelnemen. Het Sectorplan is van kracht tot april 2018. Omdat er aan elke scholingsactiviteit een half jaar praktijkervaring gekoppeld zit, is de deadline voor inschrijving theoretisch 1 oktober 2017.

Rekenvoorbeeld: Bij een montagebedrijf stromen 15 personen in. Hiervan worden er 7 geschoold tot Monteur met certificatie en 8 tot 1e Monteur met certificatie. Kosten voor scholing van 15 monteurs per saldo € 1.400,= Het aantal mogelijke deelnemers waarvoor subsidie kan worden verkregen, bedraagt 300. De teller staat per juli 2016 op 200 aangemelde deelnemers. Er is dus nog ruimte! Zorg daarom dat u zich aanmeldt. Doe dat snel want er geldt: vol = vol.