Inspectieproject Fysieke belasting in de bouw

Dit jaar voert Inspectie SZW een project uit rondom fysieke belasting in de bouw. Tot de functiegroepen die extra aandacht krijgen behoort ook de steigermonteur. Vanaf 1 september zullen inspecteurs strenger controleren op de maatregelen die zijn genomen om de duurzame inzetbaarheid van deze groepen te garanderen. Wanneer er geen maatregelen zijn genomen, wordt direct overgegaan tot het aanzeggen van een boeterapport. De brief die ISZW hierover stuurde, kunt u hier lezen.