VSB boekt positieve resultaten in strijd tegen diefstal steigermateriaal

VSB boekt positieve resultaten met het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal, dat samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche BV wordt uitgevoerd. Met het project wordt diefstal integraal aangepakt en wordt een signaal afgegeven aan daders van steigerdiefstal waarbij deze zo mogelijk direct worden vervolgd. In het project participeren leden van de sectie steigerbedrijven van de VSB alsook materieeldiensten van bouwondernemingen. Nog steeds kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het project.

 

De noodzaak van het project wordt onderstreept door de eerste resultaten: gedurende een periode van twee maanden werden maar liefst negen diefstalmeldingen gedaan. De meldingen zijn uitgebreid en succesvol onderzocht waarbij onder werd samengewerkt met getuigen,  (metaalrecycling-)bedrijven, politie en justitie.

Voor de meldingen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. Binnenkort wordt daarnaast een website ontwikkeld waar incidenten centraal kunnen worden gemeld. De eerste maanden hebben geleerd dat preventie één van de belangrijkste pijlers is in de strijd tegen diefstal van steigermateriaal. Daarnaast wordt er gewerkt aan een zwarte lijst die het voor daders lastiger moeten maken om hun criminele activiteiten voort te zetten. De projectdeelnemers verwachten de komende periode het onderzoek te kunnen uitbreiden naar België terwijl de opgebouwde contacten met de Metaalrecycling Federatie verder worden uitgebouwd. Naast het informeren van de MRF en haar leden is nog winst te behalen uit een gerichte incidentenanalyse.<