Richtlijn voor betonbekistingen en ondersteuningsconstructies een feit

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is officieel gelanceerd. In aanwezigheid van belangstellenden uit bouw, overheid en industrie ontvingen prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller, vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, H. (Henk) Homberg, vice-voorzitter Bouwend Nederland, R. (René) van Zutven, voorzitter van de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB en J. (Jan) Vermeiren van Inspectie SZW een eenmalig gedrukt exemplaar uit handen van H. (Hans) van Leeuwen, voorzitter van de commissie Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies en L.A.M. (Laurens) Smal, voorzitter van Komat.


Op de foto v.l.n.r. Laurens Smal, Erwin Muller, Henk Homberg, René van Zutven, Jan Vermeiren en Hans van Leeuwen.

De richtlijn is bedoeld voor iedereen die (in)direct te maken krijgt met betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Daarbij kan worden gedacht aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, betonbekisters, steigerbouwers, fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven, overheden, adviesbureaus, toezichthouders/inspecteurs, onderwijs-instellingen, uitzendorganisaties of verzekeringsmaatschappijen.

Achtergrond totstandkoming
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstruc­ties is een coproductie van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Bouwend Nederland en is tot stand gekomen in nauw overleg met Stubeco, samensteller van onder meer het Handboek Uitvoering Betonwerken. De eerste ideeën voor de richtlijn ontstonden na overleg tussen Inspectie SZW, de toenmalige Arbeidsinspectie en de sectie Betonbekistingbedrijven van VSB en de Kontaktgroep Materi­eel van Bouwend Nederland. Naar aanleiding van het overleg werden de inspectiemodule Betonbekisting Montage en Inspectiemodule Betonbekisting Uitvoering Gebruik aangepast. De aanpassingen hadden on­der meer betrekking op de collectieve veiligheidsmaatregelen, de specificatie van demontage in bekistingsplannen en de open haken van normale spanbanden.
 
Een logisch vervolg hierop is de verbreding hiervan tot een richtlijn. Een richtlijn die duidelijk geen overbodige luxe is. Per slot van rekening doet iedere werknemer in de bouw ’s ochtends thuis de deur achter zich dicht in de overtuiging dat hij ’s avonds ook weer heelhuids thuiskomt. Dat kan alleen als hij op een veilige manier en in een veilige omgeving zijn werk kan doen. Daar is dan natuurlijk wel een meetlat voor nodig; een referentie waar controle op mogelijk is. Alle kennis daarvoor ligt bij de leveranciers van bekistingen en ondersteuningen. Wat is mogelijk? Waarmee kan dat? Waaraan moet dat voldoen? Die vragen worden nu beantwoord in de Richtlijn Betonbe­kistingen en Ondersteuningsconstructies. Het resultaat is een richtlijn die -ondanks de verscheidenheid aan producten- toch altijd dezelfde ‘geest’ van veiligheid uitdraagt. Daarmee komt er een vaste basis waarmee gericht toezicht kan worden gehouden en gecontroleerd.
 
Uitvoering en inhoud
De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen verschijnt in digitale vorm en is op PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk via www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan vragen uit de markt naar webgebaseerde oplos­singen. In digitale uitvoering kan de richtlijn bovendien op eenvoudige en snelle manier up-to-date worden gehouden. Om de richtlijn te kunnen raadplegen, is een abonnement nodig. Informatie hierover kan worden gevonden op de website van de richtlijn.
 
De indeling van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is in grote lijnen:
 
Inleiding
Werking Richtlijn
Ontwerpfase:

 • Productomschrijving
 • Berekenen van bekistingen en ondersteuningen
 • Tekenen van bekistingen en ondersteuningen

Voorbereidingsfase:

 • Bekistingplan (werkplan)
 • Veiligheid en Gezondheid plan (V&G)
 • Werken met bekistingen en ondersteuningen
 • Algemene eisen
 • Aanvullende eisen
Uitvoeringsfase:
 • Montage en demontage
 • Keuren van bekistingen en ondersteuningen
 • Relatie met overige activiteiten
 • Beton en wapening
 
De Richtlijn is rijk geïllustreerd en voorzien van tal van praktische voorbeelden. In de Richtlijn is verder een groot aantal checklists, draaiboeken, voorbeelden, praktijkvoorbeelden en controlelijsten opgenomen. Exemplaren van de richtlijn zijn te bestellen via www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl. De kosten voor een abonnement bedragen € 59,75 per jaar.