EERSTE VAKDIPLOMA VOLGENS EVC-PROCEDURE UITGEREIKT

Op vrijdag 13 februari 2009 werd tijdens de Bouwbeurs 2009 het eerste vakdiploma uitgereikt dat volgens de zogenoemde EVC-procedure (erkennen van verworven competenties) is behaald. Jeroen van Vuuren, assistent uitvoerder bij Rojo Steigerbouw, kreeg uit handen van Frans Kokke, directeur van Fundeon, het eerste nieuwe erkende vakdiploma steigerbouwer.

Was vroeger een certificaat Steigerbouwer A voldoende om steigers te mogen bouwen, tegenwoordig moet de steigerbouwer een erkend diploma bezitten op niveau 2. Dat wil zeggen dat naast onder meer het A-certificaat of -diploma en VCA, ook de nodige praktijkervaring noodzakelijk is. Het Opleidingsbedrijf VSB speelt daar op initiatief van alle bij de VSB aangesloten leden nu actief op in.

De EVC-procedure is tot standgekomen in nauwe samenwerking met Fundeon. Deze heeft met het Opleidingsbedrijf VSB veel tijd besteed aan de samenstelling van een kwaliteitsdossier en een uitvoerige pilotfase. Op basis hiervan kan aan ervaren steigerbouwers een diploma worden verstrekt. Hiervoor is een uitgebreid portfolio nodig; als het ware een CV waarin de praktijkkennis van de steigerbouwer en de bijbehorende onderbouwing door de werkgever zijn samengebracht. Op deze manier is het niet nodig dat door de praktijk geschoolde steigerbouwers terug moeten naar de schoolbanken. Alleen als blijkt dat enige bijscholing noodzakelijk is, worden gerichte trainingen en cursussen gevolgd.

Dankzij de medewerking van Rojo Steigerbouw en Jeroen van Vuuren kon het eerste diploma worden uitgereikt. Het Opleidingsbedrijf VSB verwacht dat Jeroen een voorbeeld wordt voor vele collegasteigerbouwers en heeft haar deuren dan ook open gezet om nieuwe kandidaten in te kunnen schrijven.