Steigerbranche en Rotterdam: geen woorden maar werkgelegenheid

Op donderdag 15 april 2009 gaven wethouder Werk, Sociale Zaken en Grote stedenbeleid Dominic Schrijer en VSB bestuurder Gijs Buijs, het startschot voor het Werkgelegenheidsproject van het Opleidingsbedrijf VSB en DAAD. Het project is bedoeld om werkloze jongeren te scholen tot gediplomeerd steigermonteur en gemotiveerd in te laten stromen in de steigerbranche. Op de locatie van het Opleidingsbedrijf wordt de eerste groep van 15 aankomend steigermonteurs theoretisch en vooral praktisch geschoold, alvorens projectmatige inzet bij VSB-leden plaats zal vinden.

Het project Werkgelegenheid is een initiatief van de Gemeente Rotterdam dat gecoördineerd wordt door DAAD, dat zichzelf omschrijft als hét servicepunt voor werkgevers in de regio Rotterdam. Werkgeversorganisatie voor het steigerbouwbedrijf VSB heeft in 2008 de symbolische handdruk gegeven aan de gemeente Rotterdam, waarmee werd toegezegd de werkgelegenheid in de Rotterdamse regio daadwerkelijk te willen stimuleren.

Het Opleidingsbedrijf VSB is als initiatief van de VSB in 2007 opgericht om op den duur enerzijds loket te worden voor alle opleidingen die te maken hebben met het veilig werken op hoogte en betonbekistingen en anderzijds personeel in dienst te nemen ten behoeve van de aangesloten lidbedrijven. Het Opleidingsbedrijf werkt daarom samen met erkende opleiders en ROC’s, zodat de steigerbouwbedrijven in alle regio’s van Nederland kunnen worden bediend en uit alle provincies werknemers kunnen meedoen.

Steigerbouw is een specialistisch vak

De steigerbranche heeft inmiddels hard gewerkt aan haar imago: onlangs verscheen de Richtlijn Steigers als state of the art en richting gevend instrument voor de bouw en industriële toepassing van steigers. Daarnaast is het opleidingsaanbod vernieuwd en zijn -naast vakkennis- ook elementen als ergonomie en vooral veiligheid prominent onderdeel geworden van de scholing.
De VSB kent als branchevereniging de Waarborgregeling, waarmee alle leden periodiek worden getoetst op kwaliteit en veiligheid. Mede daardoor groeit het ledental van de vereniging jaarlijks en vertegenwoordigt de VSB inmiddels een marktaandeel van 750 miljoen euro omzet als het gaat over fabricage, verhuur, verkoop en montage van ladders, rolsteigers, trappen, rolsteigers, hefsteigers, liften, hangbruggen, gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers en natuurlijk stalen steigers.
Met name in de buurt van Rotterdam is de VSB met veel leden goed vertegenwoordigd, waardoor de opgeleide leerlingen van het Opleidingsbedrijf gemakkelijk onderdak zullen krijgen. Dit, terwijl men in dienst blijft van het Opleidingsbedrijf.

De locatie van de Schilders Scool aan de Drutenstraat, midden tussen de bedrijvigheid van de havens en de petrochemie, zal het decor gaan vormen van de steigeropleidingen, zowel binnen in de speciale hal als ook buiten op het terrein.

Wethouder Dominic Schrijer feliciteerde niet alleen het Opleidingsbedrijf VSB en DAAD met de eerste groep deelnemers, juist de leerlingen zelf werd veel succes gewenst met deze nieuwe stap in hun hopelijk nog lange carrière. Bestuurder Gijs Buijs overhandigde de wethouder een speciaal verkoperde steigerbouwhamer als aandenken aan dit heuglijke begin van dit concrete Rotterdams initiatief.

Onder het motto: “geen woorden maar werkgelegenheid” timmert de Gemeente Rotterdam aan de weg, met organisaties als DAAD en het Opleidingsbedrijf VSB als haar partners.