INSPECTIE ACTIES RICHTEN ZICH OP STEIGERONTWERP,

Van 1 mei 2009 tot 1 november 2009 organiseert de Arbeidsinspectie een landelijke controle gericht op de constructie, de montage en het gebruik van steigers. "Wie daarbij de ‘spelregels’ van de Richtlijn Steigers volgt, zal zich geen zorgen hoeven maken", aldus Jan Boer van de Arbeidsinspectie. “Jaarlijks gebeuren er nog 350 ongevallen - waarvan 60 ernstig - die gerelateerd zijn aan het vallen van hoogte. Tel daarbij nog eens 150 klachten over steigers en het is duidelijk dat er nog wat te verbeteren valt. Dat is ook de doelstelling van deze 6 maanden durende controleactie."
Uitgangspunt bij die controles zijn uiteraard de geldende normen en regelgeving. Deze zijn voor iedereen samengebracht en goed toegankelijk gemaakt in de Richtlijn Steigers. "Wie volgens de richtlijn zijn werk doet of de steiger gebruikt, weet in ieder geval dat aan alle ‘spelregels’ wordt voldaan."
Exemplaren van de Richtlijn Steigers kunnen worden besteld via de website www.richtlijnsteigers.nl..

Drie-eenheid
Belangrijk is het feit dat er verschillende partijen betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van de steiger. Boer: "Steigers moeten zodanig geconstrueerd zijn, dat ze stevig, stabiel en sterk zijn. Een tekening en berekening moeten dan ook ten grondslag liggen aan iedere steiger. Vervolgens zijn deskundige mensen nodig die volgens de tekening de steiger bouwen en tevens rekening houden met hun eigen veiligheid. Dat laatste kan bijvoorbeeld door direct te werken met leuningen of gebruik te maken van slimme hulpmiddelen, waardoor de fysieke belasting van de steigerbouwer minder wordt. En tenslotte is er nog de gebruiker. In die fase is het zaak om de steiger niet meer te veranderen en regelmatig te checken of alles nog klopt. De drie-eenheid ‘constructie-montage-gebruik’ moet goed op elkaar aansluiten. Het gedrag van mensen is daarbij heel belangrijk. Zij moeten hun eigen verantwoordelijkheid kennen én dragen. Daar is goede voorlichting voor nodig. Een initiatief als de Richtlijn Steigers draagt er aan bij dat het nalevinggedrag van mensen wordt gestimuleerd. Onze controles vormen daarvoor een prikkel."

Voorlichting
Op 16 april jl. organiseerden de VSB en Komat (Bouwend Nederland) samen met de Arbeidsinspectie een startdag voor het inspectieproject Steigers. De voorlichtingsdag was speciaal bestemd voor alle inspecteurs, die de komende maanden de bouwplaatsen en eventuele industriële projecten gaan bezoeken.