Opleidingsbedrijf VSB matchmaker van talent

Speeddaten in de steigerbouw. Gespannen wachten elf steigermonteurs in de hal van het Vakcentrum Rijnmond, thuisbasis van het Opleidingsbedrijf VSB, op wat komen gaat. Na vier weken intensieve training op het gebied van veiligheid, ergonomie en technische- en sociale vaardigheden, gaat het nu om het ‘echte werk’. Zij zijn op zoek naar een steigerbouwbedrijf waarin zij de komende twee jaar terecht kunnen in een werk/leertraject. Via een speeddateformule schuiven zij over enkele ogenblikken bij diverse potentiële werkgevers aan tafel.

In een nieuwe setting dat het Opleidingsbedrijf VSB lanceerde op 1 april jl., konden zij zich in een korte tijd presenteren aan diverse potentiële werkgevers om die gewilde stageplek binnen te halen. “Het mes snijdt aan twee kanten. De monteurs komen op deze manier met meerdere werkgevers in aanraking en ook de werkgevers kunnen in een korte tijd met alle beschikbare kandidaten spreken”, aldus Robert Jan Bruggeman, directeur van het Opleidingsbedrijf VSB. “In vijf minuten weet je wel of de klik er is en of er mogelijkheden zijn om samen door te gaan. Het is laagdrempelig en erg effectief”.

Een deel van de instroom komt voort uit de samenwerking met regionale en lokale overheden, zoals dat in Zuid-Holland en Rotterdam het geval is. Zo ook in deze lichting. Onder andere werft Bureau DAAD jonge gemotiveerde mensen, waarna een vier weken durende opleiding wordt gevolgd. Hierin leren de leerlingen op praktische wijze de basis van het vakgebied, sociale vaardigheden, veiligheid, ergonomie en veiligheidsperceptie. Het Opleidingsbedrijf helpt hen naar het zoeken van een stageplek. Is die plek gevonden, dan komt de monteur in dienst bij het Opleidingsbedrijf en gaat hij een tweejarig BBL-traject in terwijl hij aan de slag gaat bij een steigerbouwbedrijf dat is aangesloten bij de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) of een onderaannemer. In deze twee jaar combineert hij de theorie met de praktijk en gaat per kwartaal zo’n twee weken de schoolbanken in.

 

v.l.n.r. Robert Jan Bruggeman (Opleidingsbedrijf VSB) en werkgevers Willem Bekkink (Workx), Tim Post (Post Steigers Schiedam) en Peter Zuidam (FridayEuroTech namens BIS Industrial Services)


“Voor veel van deze jongens hangt een hoop af van dit traject”, vertelt Tessa Siljee, projectleider bij het Opleidingsbedrijf. “Ze komen uit een situatie van langdurig werkloosheid of zijn gestopt met school en maken hiermee een nieuwe start. Ze zijn zeer gemotiveerd na hun vierweekse opleiding tot steigermonteur en willen snel doorpakken. Tijdens die training wordt ruim aandacht geschonken aan hun ‘softskills’ die erg goed van pas komen tijdens zo’n sollicitatiedag.”

En dat blijkt ook uit de reacties van de werkgevers. Tim Post van Post Steigers Schiedam is een van de werkgevers op zoek is naar nieuw steigertalent. Enthousiast vertelt hij: “Het niveau is hoog. Ik denk dat 90% van het aanbod zo aan de slag kan in de bouw of industrie. Ik was niet echt voornemens om direct iemand aan te nemen, de markt is wat slap, maar ik ga toch één van deze jongens benaderen voor versterking van mijn team. Als je pas gaat werven als de markt weer aantrekt, ben je te laat.”
Peter Zuidam van FridayEuroTech, verantwoordelijk voor de recruitment en begeleiding van montagemonteurs voor BIS Industrial Services, is blij met de lichting nieuwe monteurs: “Ik kan er zo drie plaatsen in de petrochemie bij BIS en voor nog drie anderen ga ik me ook hard maken.” Willem Bekkink, operationeel manager van Workx, heeft ook twee jongens op het oog. “Nu hopen dat zij Workx net zo zien zitten als ik hen.”

De sollicitanten kunnen in ieder geval niet wachten om aan de slag te gaan en hun verworven kennis uit te gaan oefenen. Zakaria (20 jaar) was langdurig werkloos voordat hij terecht kwam bij het Opleidingsbedrijf: ”Ik had anderhalf jaar lang niet gewerkt en werd door het UWV getipt op de mogelijkheden hier. Ik heb hier veel geleerd, leuke contacten opgedaan en ben nu klaar om verder te leren en te werken bij een steigerbouwbedrijf.”
Tommie (18 jaar) ziet het ook al voor zich: “Ik wil graag in de bouw aan de slag. En na de tweejarige BBL-opleiding zou ik nog verder willen doorleren naar uiteindelijk eerste monteur of voorman. Een goede vakman heeft namelijk altijd werk.”

 

In de aula van het Vakcentrum Rijnmond vonden de speeddates plaats