Gietbouw Informatie Model voor keuze bouwmethode

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en de VOBN, de brancheorganisatie van de betonmortelindustrie, hebben in samenspraak met deskundigen uit de bouw het Gietbouw Informatie Model ontwikkeld. Tegelijk met het model werd een training ontwikkeld die door het Opleidingsbedrijf VSB wordt verzorgd. Het Gietbouw Informatie Model en de bijbehorende training zullen tijdens de Beton Vakdagen van 27 t/m 29 september 2011 (Evenementenhal Gorinchem) op het Betonplein en het VSB-plein worden geïntroduceerd.

Het Gietbouw Informatie Model (GIM) is een webgebaseerd hulpmiddel (www.gietbouwinformatiemodel.nl) dat de gebruiker ondersteunt bij de keuze voor de optimale bouwmethode. Daartoe worden via de website vier hoofdstappen doorlopen. Na analyse van de projectgegevens van het bouwplan worden de mogelijkheden en voorkeuren voor de bouwmethode bepaald. Vervolgens kunnen de draagconstructie en het ontwerp op deze bouwmethode worden afgestemd en de casco-onderdelen optimaal op elkaar worden afgestemd. Deze gestructureerde werkwijze voor het maken van een bouwmethodekeuze leidt in de praktijk tot tal van voordelen, zoals kostenbesparingen, vergroting van de haalbaarheid en voorkoming van faalkosten.

De voor het GIM ontwikkelde training wordt door het Opleidingsbedrijf VSB georganiseerd. In oktober en november 2011 worden in totaal 12 trainingen gehouden. De trainingen worden verzorgd door deskundigen uit de bouw. Na de training van één dagdeel is de deelnemer in staat GIM toe te passen in een eigen bouwproject.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de training via de website van het Gietbouwcentrum (www.gietbouwcentrum.nl); aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per groep zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers kunnen hun eigen laptop meenemen om tijdens de training interactief met GIM te werken.