Scholing industriële steigermonteurs

Nu op brancheniveau overeenstemming is bereikt over de actieve toepassing van de Richtlijn Steigers in de (petrochemische) industrie en de energiesector, zet ook het Opleidingsbedrijf VSB nadrukkelijk in op de industriële steigerbouw. Montagebedrijven in de bouw en de industrie kunnen volop profiteren van de expertise die is vastgelegd in de opleidingen op BBL2 en BBL3-niveau en die leiden tot de erkende diploma’s voor hulpmonteur, monteur, 1e monteur en later ook voorman steigerbouw.

Daarnaast kunnen deze opleidingen ook landelijk worden aangeboden op bedrijfsniveau, inhoudelijk op de bedrijfscultuur worden afgestemd of met een eigen bedrijfsuitstraling.
Op locaties in Rotterdam, Dordrecht, Nuth, Groningen, Swifterbant, Zwolle en desgewenst elke andere plek in de regio of in het bedrijf, worden groepen gemotiveerde leerlingen opgeleid voor de steigerbouw. Tegelijkertijd wordt ervaring opgedaan bij de leerbedrijven op projecten in de bouw en industrie.

Scaffolding Training Europe STE is vanaf juni 2012 inhoudelijk nauw betrokken bij de BBL2 en BBL3-opleidingen van Opleidingsbedrijf VSB en verzorgt zowel de theoretische vakken als de praktijkgerichte trainingen.

De heren Jos van de Laar (l.) en Jan Landstra (r.), beiden van STE en met ruime ervaring in de industriële steigermontage, treden daarbij namens Opleidingsbedrijf VSB op als vakdocent en praktijkinstructeur. De heer Jurgen Ferket zal namens Opleidingsbedrijf VSB voornamelijk ingezet worden bij de BBL-opleidingen in de noordoostelijke regio.
Door deze samenwerking kan -naast opleiden van steigermonteurs voor de bouw- ook het opleiden voor de industriële steigermontage de gewenste invulling krijgen. Daarmee wordt slagvaardig ingespeeld op de actuele ontwikkelingen rond de Richtlijn Steigers.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSB, werd door de op de industriegerichte montagebedrijven dan ook met groot enthousiasme gereageerd op dit nieuwe initiatief.
Overigens kunnen ook niet bij de VSB aangesloten steigerbedrijven en onderaannemers gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden van Opleidingsbedrijf VSB en daarmee beschikken over goed opgeleide steigermonteurs op diverse niveaus.