Continue ontwikkeling

Wat past er beter bij een opleidingsbedrijf dan continue ontwikkeling? Een goed voorbeeld daarvan is Opleidingsbedrijf VSB dat de laatste jaren een opmerkelijke verbreding en verdieping van het opleidingenaanbod heeft laten zien. De meest recente uitbreiding betreft de scholing voor industriële steigermonteurs en trainingen met persoonscertificering.

Stimulans voor professionalisering
Veel van die ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van de Richtlijn Steigers. Marcel Koerts: “De Richtlijn Steigers heeft voor bewustwording in de branche gezorgd; opdrachtgevers willen monteurs die volgens de uitgangspunten van de Richtlijn Steigers werken. Daarin voorzien wij met een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor de montage van steigers in de bouw én de industrie.” Die laatste toevoeging benadrukt nog eens hoe goed en snel de ontwikkelingen in de branche worden gevolgd. Op brancheniveau is overeenstemming bereikt over de actieve toepassing van de Richtlijn Steigers in de industrie en energiesector. En nog voordat de feitelijke invoering hiervan een feit is, staat Opleidingsbedrijf VSB klaar! De nieuwe update van de Richtlijn Steigers zal zorgen voor een verdere professionalisering en de overschakeling op een nieuwe scholingsstructuur. En ook hierbij zal Opleidingsbedrijf VSB zorgen voorop te lopen om de ervaring van bestaande monteurs te erkennen en zonodig verder op te leiden naar de nieuwe branchecertificaten.

De toenemende professionalisering komt ook tot uiting in de steeds hogere eisen die aan inleenkrachten en onderaannemers worden gesteld. Marcel Koerts: “Terechte eisen, want waarom zouden er voor inleenkrachten en onderaannemers andere maatstaven gelden? Ook deze groepen bedient Opleidingsbedrijf VSB nu al. In dit geval met trainingen met persoonscertificering als ideale mogelijkheid om opdrachtgevers in alle sectoren er van te overtuigen dat gewerkt wordt met vakkundig montagepersoneel.”

Uitbreiding van het aanbod aan trainingen en opleidingen zal ook plaatsvinden in de sector betonbekistingen. “Ook hier krijgt het begrip veiligheid een steeds bredere betekenis. Op zoek naar mogelijkheden voor kostenefficiency komt samenwerking in de keten steeds nadrukkelijker in beeld. Onze nieuwe trainingen en cursussen Betonbekistingen passen in die ontwikkeling”, aldus Koerts. Daarbij weet Opleidingsbedrijf VSB zich gesteund door de branche. De samenwerking met partners zoals Layher, Matemco, Jongeneel, Verno en Safe maakt dat eens te meer duidelijk.