Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw

De op handen zijnde update van de Richtlijn Steigers, die vóór de zomer van dit jaar zal verschijnen, heeft belangrijke gevolgen voor de scholingsstructuur voor de steigerbouw. De nieuwe structuur wordt gezien als impuls voor het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs. De bestaande kwalificaties Steigerbouwer A en Steigerbouwer B worden geüpgraded tot Monteur en 1e Monteur. De nieuwe scholingsstructuur geeft opdrachtgevers en overheden meer duidelijkheid bij de vraag wie wel of niet beschikt over het nodige specialisme voor steigermontage. De steigermontagebedrijven zelf krijgen met de nieuwe structuur een instrument in de vorm van een routekaart voor het maken van een keuze voor de meeste geschikte opleiding en diplomering of certificering. De routekaart is vanaf dit voorjaar beschikbaar.

De nieuwe scholingsstructuur, die in de Richtlijn Steigers wordt geborgd, is van toepassing voor iedereen die steigers monteert. De structuur is van kracht vanaf het moment waarop de update van de Richtlijn Steigers verschijnt en uiterlijk vanaf 1 januari 2017 voor iedereen. Na die datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken over een door de overheid en branche erkend diploma op MBO-niveau dan wel een branchecertificaat onder persoonscertificering hebben.

Deze kwalificaties zijn te bereiken via het leer-/werktraject van Opleidingsbedrijf VSB of via een combinatie van praktische en theoretische trainingen en cursussen. Daarnaast kan een zogenaamd EVC-traject worden doorlopen. Hierin worden competenties die een steigerbouwer in de praktijk heeft verworven, erkend. Voor de overgangsperiode van 2013 tot 1 januari 2017 wordt een versnelde EVC-procedure ontwikkeld. Hiermee kunnen bestaande monteurs meteen over de branche-erkende certificaten beschikken.

Naast Opleidingsbedrijf VSB kan de vereiste opleiding worden gevolgd bij een opleider die aantoonbaar werkt conform hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers en (persoons)certificerende instanties die beschikken over erkenning van de Raad voor de Accreditatie.