De "elitetroepen" onder de steigermonteurs

Toenemende erkenning van steigerbouw als specialisme

In andere sectoren is het al langere tijd een vertrouwd gegeven: als je een vak wilt beheersen is het noodzaak om een erkend diploma te behalen. Dat geldt voor beroepen als installateur, schilder, metselaar, voeger, kitter, betonvlechter, maar ook voor de steigermonteur. Wat er
naast kwaliteit bij de steigermonteur nog bij komt kijken, is het veilig werken. Veilig werken in het kader van eigen lijfsbehoud, maar ook het afleveren van een veilige tijdelijke werkplek voor vele andere vaklieden die dagelijks op de steiger hun werk op de steiger moeten verrichten.

Het is niet voor niets dat de ledenvergadering van de VSB zich op 23 mei unaniem uitsprak voor verdere continuering van het Opleidingsbedrijf VSB en de steigeropleidingen op MBO-niveau. Leer-werktrajecten die voor de Monteur en de 1e Monteur 2 jaar bestrijken, waarbij deze al vanaf de eerste dag in de bouw, industrie, offshore, scheepsbouw, petrochemie of andere sectoren actief zijn. Als professionele steigermonteurs-in-spe worden, onder begeleiding van een leermeester, al meteen steigers gemonteerd, of het nu pijp/koppeling betreft of systeemsteigers.

Naast het vaktechnische gedeelte wordt tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan de Algemeen Vormende vakken, waardoor de steigermonteur investeert in zijn eigen toekomst en tegelijkertijd als ambassadeur van het steigerbedrijf naar buiten kan treden.
Bijkomend voordeel is, dat door deze leerweg meteen voldaan wordt aan de criteria die de Richtlijn Steigers aan het opleidingsniveau van steigermonteurs gaat stellen. Men is meteen klaar voor de toekomst!

Opleiding op maat
Niet alleen komt de Monteur of 1e Monteur in het bezit van een felbegeerd Rijkserkend diploma, ook kan er al in een vroegtijdiger stadium worden beschikt over extra certificaten, zoals benodigd voor VCA, vorkheftruck of een steigercertificaat met persoonscertificering.
Het Opleidingsbedrijf VSB richt zich met de opleidingen in eerste instantie op de monteurs ten behoeve van de leden, waarbij deze óf op de loonlijst staan van Opleidingsbedrijf VSB óf op de loonlijst van het steigerbedrijf. Intake kan het bedrijf zelf doen of ook uitbesteden aan het Opleidingsbedrijf. Er bestaan allerlei mogelijkheden, waarover in goed overleg met het Opleidingsbedrijf tot de gewenste samenwerkingsvorm kan worden gekomen.

Maak ook gebruik van de mogelijkheden!
VSB-leden genieten uiteraard een voorkeursbehandeling, maar Opleidingsbedrijf VSB werkt ook ten behoeve van niet-VSB leden, onderaannemers, met ZZP-ers en uitzendbureaus. Als het bedrijf onder de BouwCAO valt zijn er interessante subsidies beschikbaar, ook onder andere CAO’s bestaan er mogelijkheden voor tegemoetkomingen. Het Opleidingsbedrijf kan precies aangeven welke financiële opties er bestaan.

Beschouwt u zichzelf als een professioneel bedrijf dat met echte professionals werkt en de opdrachtgever een betrouwbare kwaliteit en veilige steigerconstructie gunt, is het Opleidingsbedrijf VSB uw partner. De gediplomeerde monteurs behoren tot de “elite troepen” in de branche, waarbij uiteindelijk het steigerbedrijf, de monteur zelf én vooral de opdrachtgever voordeel doet.

Neem gerust contact op met Opleidingsbedrijf VSB voor een persoonlijk advies.