Toolboxmeetings als communicatiemiddel

In de week van 15 tot en met 17 oktober 2013 vonden de SGA Vakdagen plaats in Gorinchem, waar de aandacht van Opleidingsbedrijf VSB zich met name richtte op de voorlichting van schilders, stucadoors en andere beroepsgroepen in de afbouw die dagelijks op hoogte werken.

Er werd niet alleen voorlichting gegeven, informatie verstrekt of spontane vragen beantwoord, maar er werd ook aan groepen toolboxmeetings verzorgd. Naast uitleg over het veilig werken met hangbruginstallaties, was de focus ook gericht op het veilig werken met ladders, trappen en rolsteigers.
 

Groepen deelnemers bezochten de instructieruimte van Opleidingsbedrijf VSB)

A-bladen als basis
A(rbouw)-bladen geven de afspraken weer, die gemaakt zijn tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. In deze bladen wordt beschreven op welke wijze er veilig gewerkt kan worden met bijvoorbeeld arbeidsmiddelen, zoals ladders, trappen en rolsteigers. De A-bladen samengesteld door Arbouw, samen met deskundigen uit de betreffende branches en geven zo de stand van de techniek weer. A-bladen zijn verbonden met de arbocatalogi en hebben daarmee een wettelijke status. Het is daarom noodzakelijk dat er een vertaling plaatsvindt naar de werkvloer. Opleidingsbedrijf VSB baseert de toolboxmeetings dan ook vooral op de geldende wet- en regelgeving (zoals A-bladen), de stand van de techniek en kiest daarbij voor praktijkgerichte voorlichting.

Nieuwe opbouw methode rolsteigers
Dat de ontwikkelingen in de branche niet stilstaan, kwam dit jaar ook tot uiting tijdens de toolboxmeeting Werken met Rolsteigers. Er werd voor het eerst aandacht besteed aan het “nieuwe veiligere opbouwen” van rolsteigers. Dit een gevolg van de inspanningsverplichting uit het A-blad Rolsteigers en afspraken die fabrikanten maakten met de Inspectie SZW. Uitgangspunt daarbij is dat er tijdens de opbouw van de rolsteiger op geen moment een (val)gevaarlijke situatie bestaat. Daarom worden er bij de verschillende rolsteigermerken verschillende soorten voorloopleuningen gebruikt en zelfs geheel nieuwe systemen geïntroduceerd. Addo Kraan, instructeur van Opleidingsbedrijf VSB, ging hierop tijdens de toolboxmeetings nadrukkelijk op in.

Toolboxmeetings als belangrijk communicatiemiddel
Opleidingsbedrijf VSB verzorgt uiteenlopende toolboxmeetings en voorlichting over het veilig werken met steigers en andere arbeidsmiddelen, ook on-site (bouwplaats, werkplek) en in-company. Deze sessies duren ca. 20-30 minuten, voor groepen van telkens 10-15 personen, waarbij aansluitend ook praktische demonstraties kunnen worden gegeven.
Daarnaast kunnen daartoe aangewezen medewerkers worden geïnstrueerd over het verzorgen van toolboxmeetings aan groepen collega’s.
Hierover kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Opleidingsbedrijf VSB via info@opleidingsbedrijfvsb.nl of via 010-2450860.