Erkenning van specialisme

Tijdens de Bouwbeurs 2013 kondigde de VSB een nieuwe scholingsstructuur aan. Met het initiatief moet meer duidelijk voor alle partijen worden gecreëerd als het om scholing voor de steigerbouw gaat. Dat geldt niet alleen voor klanten die nu beter zicht hebben op de vraag wie wel en wie niet voldoet maar ook voor steigermontagebedrijven, voor wie de keuze voor een opleider wordt vergemakkelijkt. Dat inzicht en die helderheid draagt bij aan verdere verbetering van de vakbekwaamheid van steigermonteurs en daarmee aan de kwaliteit en veiligheid in de branche. De nieuwe scholingsstructuur is dan ook een nog duidelijkere erkenning van het specialisme steigermonteur. De disciplines steigerbouwer A en B worden, zonodig met bijscholing, geüpgraded naar Monteur en 1e Monteur.

De nieuwe scholingsstructuur is van toepassing op iedereen die steigers monteert en wordt geborgd in de Richtlijn Steigers. De structuur is sinds de presentatie tijdens de Bouwbeurs van kracht en geldt uiterlijk 1 januari 2017 voor iedereen. Binnen de scholingsstructuur kan een door de overheid en de branche erkend diploma op MBO-niveau worden behaald of een door de branche erkend branchecertificaat onder persoonscertificering. Om dit te behalen biedt Opleidingsbedrijf VSB leer/werktrajecten aan. Daarnaast kunnen theoretische en praktische trainingen en cursussen worden gevolgd die worden afgesloten met een gecertificeerd examen. Daarnaast biedt de nieuwe scholingsstructuur een traject waarmee verworven competenties kunnen worden erkend (EVC). Tijdens dit traject worden de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring (vakbekwaamheid) aangetoond en formeel vastgelegd in een portfolio, waarmee de vakbekwaamheid kan worden beoordeeld en erkend. Met de EVC kunnen monteurs steigerbouw worden gekwalificeerd en kunnen eventueel ontbrekende vakbekwaamheden worden vastgesteld en gekoppeld aan een scholingsadvies. Voor de overgangsperiode van 2013 tot 1 januari 2017 is speciaal een versnelde EVC-procedure ontwikkeld, waarmee monteurs over de branche-erkende certificaten kunnen beschikken.