Scafom-Rux investeert in de toekomst van de steigerbouw

Nieuwe steigersystemen voor Opleidingsbedrijf VSB

Op 25 oktober jl. ontving Marcel Koerts, directeur Opleidingsbedrijf VSB, uit handen van Ruud Gaarthuis van Scafom-Rux op symbolische wijze het ‘laatste’ onderdeel van het door Scafom-Rux ter beschikking gestelde steigermateriaal. De systemen worden toegepast voor onderwijsdoeleinden. Door nieuw steigermateriaal ter beschikking te stellen, investeert Scafom-Rux in Opleidingsbedrijf VSB en daarmee in de toekomst van de steigerbouw.

Toekomstige steigermonteurs kunnen met de systemen verschillende typen configuraties leren monteren, die zij in het kader van hun opleiding moeten beheersen. De systemen worden door Opleidingsbedrijf VSB niet alleen ingezet bij het praktijkgedeelte van de opleiding, maar ook bij het afnemen van Proeven van Bekwaamheid voor Monteurs en 1e Monteurs.

Opleidingsbedrijf VSB is opgericht voor alle sectoren waarin producten, diensten en kennis van de leden van de VSB worden toegepast. In de bouw, industrie, (petro-)chemie, energiesector en de offshore wordt dagelijks gemonteerd en gebruik gemaakt van arbeidsmiddelen voor een (tijdelijke) veilige werkplek op hoogte. Zo wordt voor standaardconfiguraties en complexe steigers volop met Scafom-systemen geconstrueerd. Steiger- en ondersteuningssystemen van Scafom-Rux, zoals Ringscaff®, Framescaff® en Duralok®, worden tegenwoordig over de hele wereld ingezet om de veiligheid van grote industriële bouw- en infrastructuurprojecten te optimaliseren.

De samenwerking met Scafom-Rux en andere erkende VSB-partners is een bewuste keuze van Opleidingsbedrijf VSB. Op deze manier kunnen de opleidingen zoveel mogelijk op de praktijk worden afgestemd. Iedereen die waarde hecht aan de vakbekwaamheid van monteurs kan voor scholing en opleiding terecht bij Opleidingsbedrijf VSB. Het bedrijf verzorgt daarnaast trainingen en cursussen voor andere secties van de VSB en uiteraard altijd conform de nieuwe scholingsstructuur. 

Transitiehuis: medewerkers behouden en voortijdige uitstroom voorkomen

Volgende stap in Sectorplan Steigerbouw

Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft VSB het startschot gegeven voor het Transitiehuis – een doorstroomhuis van werk naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is het behoud van medewerkers voor de arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdige uitstroom als gevolg van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid.

Maatwerktraject

Het Transitiehuis is een maatwerktraject dat voor werkgevers, werknemers en de branche positieve gevolgen heeft. Zo profiteren werkgevers van de kennis en ‘drive’ van goed geschoolde en gemotiveerde werknemers. Bovendien voorkomen ze mogelijk hoge kosten bij instroom in de WIA. Bovenal blijven de werknemers door de duurzame inzet behouden voor de arbeidsmarkt. Daarbij is de kans groot dat door de nauwe samenwerking met technische branches de medewerker voor de techniek behouden blijft.

Voor medewerkers die wegens dreigende arbeidsongeschiktheid in het Transitiehuis instromen, lopen alle verplichtingen van de werkgever door. De medewerkers worden voor transitie-activiteiten ingezet in het Transitiehuis. Dat is in zekere zin detacheren te noemen, maar niet letterlijk want de werkgever krijgt er geen vergoeding voor. Het Transitiehuis zelf kan de werknemer wel detacheren naar een andere werkgever, dat zal vaak met gesloten beurzen gebeuren, maar mogelijk kan daar een tarief voor worden gevraagd.

Start als pilot

Het Transitiehuis start als een pilot en biedt ruimte voor 100 deelnemers. De pilot loopt door tot december 2017 en vormt een belangrijk instrument voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Afhankelijk van het succes, zal het transitie-initiatief ook na de pilotperiode behouden blijven.

Om deel te kunnen nemen aan het Transitiehuis zijn de bereidheid van de werknemer en de medewerking en goedkeuring van de werkgever nodig. Deelname aan het Transitiehuis is eenvoudig. Wanneer voor een medewerker arbeidsongeschiktheid dreigt, kan hij/zij worden gedetacheerd bij het Transitiehuis (tot maximaal zes maanden). Daarvoor wordt wel verwacht dat de werknemer gemotiveerd is om een volgende stap te maken. Er moet dan ook een intake/ sollicitatieprocedure worden doorlopen, voordat men gebruik kan maken van de voorzieningen die het Transitiehuis biedt.

Na de eerste toetsing stromen de deelnemers het Transitiehuis in, waar zij worden klaargestoomd voor hun volgende werkgever. Die werkgever kan zowel in de steigerbouwbranche als andere (technische) sectoren worden gevonden. Bij gebleken geschiktheid en positieve beoordeling door werkgever, treedt de werknemer bij zijn nieuwe werkgever in dienst. 

Het Transitiehuis staat ook open voor werknemers die bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie hun baan dreigen te verliezen.

Sectorplan steigerbouw

Het sectorplan steigerbouw, waar het Transitiehuis deel van uitmaakt, is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen VSB, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Opleidingsbedrijf VSB en heeft een looptijd van twee jaar. Het Sectorplan Steigerbouw wordt uitgevoerd door de Vereniging Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). VSB bundelt de belangen van bedrijven die actief zijn in de bouw en de industrie, waarbij tijdelijke constructies voor het werken op hoogte en betonbekistingen centraal staan. Het ledenbestand wordt gevormd door fabrikanten, leveranciers, montagebedrijven en verhuurbedrijven van steigers, aluminium rolsteigers, hefsteigers, ladders, gevelonderhoud- en hangbruginstallaties, bouwliften, hoogwerkers, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en hun toeleveranciers.