Opleidingsbedrijf VSB feestelijk van start

Tijdens een feestelijke openingsbijeenkomst met als motto ‘Maak de sprong naar de wereld van de steigerbouw’ is het Opleidingsbedrijf VSB op 6 september 2007 van start gegaan. De heren Klein Poelhuis (CONGA), Verhoef (FNV Bouw), Kokke (Fundeon) en Van den Herik (Opleidingsbedrijf VSB) gaven in het Bouw & Infra Park in Harderwijk gezamenlijk het startsein voor het nieuwe opleidingsinitiatief.

 Het opleidingsbedrijf, een samenwerkingsverband met de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven als coördinerende partij, leidt jonge mensen op tot steigerbouwer. Verwacht wordt dat het eerste jaar 25-30 nieuwe steigermonteurs worden afgeleverd. Dat aantal zal doorgroeien naar 100-150 steigermonteurs per jaar.

De doelstelling is om het initiatief uit te laten groeien tot opleidingsinstituut voor het ‘veilig werken op hoogte’. De opleiding is daarbij afgestemd op het individuele instroomniveau van elke afzonderlijke deelnemer.

Het Opleidingsbedrijf VSB is opgericht in de geest van de VSB Waarborgregeling, waarbinnen kwaliteit en veiligheid centraal staan. Die eigenschappen, samen met vakmanschap, teamgeest en verantwoord werken, worden ook van de hedendaagse steigerbouwer verlangd. Scholing, zoals die door het Opleidingsbedrijf VSB wordt verzorgd, is daarbij onmisbaar. Bij die scholing hoort uiteraard een hoogwaardige scholings- en kwalificatiestructuur. Een structuur die aansluit op de wensen van de branche en die past binnen de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

De opleiding vindt plaats als leer/werktraject, waarbij de theoretische vorming in een aantal weken per jaar wordt verzorgd door de regionale opleidingscentra (ROC’s). Voor de praktijkscholing zijn de leerling-werknemers actief bij een erkend leerbedrijf binnen de steigerbouw. Na afronding van de opleiding beschikt de leerling ook over het VCA-certificaat én het diploma Steigerbouw A.

Voor de uitvoering van de opleiding wordt gebruik gemaakt van regionale opleidingscentra, zodat cursisten regionaal worden ‘bediend’. Het Opleidingsbedrijf VSB slaat daarmee een brug tussen vakopleidingen en ROC’s.

De opleidingen die door het Opleidingsbedrijf VSB worden verzorgd, staan niet alleen open voor werknemers van VSB-leden, maar ook voor werknemers van onderaannemers. Het resultaat is dat kwaliteit, veiligheid en deskundigheid binnen de branche op een nog hoger niveau komen.

Meer informatie over het opleidingsbedrijf kan worden gevonden op de website www.opleidingsbedrijfvsb.nl. De presentaties die tijdens de officiële opening werden verzorgd door Van den Herik, Klein Poelhuis, Verhoef en Kokke zijn terug te vinden op de website van de VSB: www.vsb-online.nl.

De VSB zet zich in op het gebied van nationale en Europese regelgeving, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, belangenbehartiging en promotie van kwaliteit en veiligheid in de bouw. Verder draagt de vereniging zorg voor het ontwikkelen en bijstellen van opleidings-, her- en bijscholingstrajecten, neemt het deel aan relevante overlegstructuren en stelt het branche-specifieke richtlijnen op. De vereniging telt circa 60 leden.

Technische Middag druk bezocht

Op 21 juni jl. verzorgde de VSB een leerzame Technische Middag waar het Handboek Richtlijn Steigers centraal stond. Meer dan 90 bezoekers toonden zich geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het Handboek. Een ‘gezonde start’ door Peter Rijfkogel van Artros over ergonomie en fysieke belasting, werd in verschillende presentaties ingegaan op een aantal hoofstukken uit het Handboek Richtlijn Steigers.

Achtereenvolgens kwamen aan de orde:

  • Algemene introductie door Jan ten Doeschate
  • Standaardconfiguraties door Ton van Goorbergh
  • Rekenregels door Peter van Oers
  • Tekeningen door Jaap van Broekhoven
  • Verankeringen door Ermin Husanovic.

De presentaties kunnen binnenkort van de VSB-website worden gedownload.