Richtlijnen gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van Bouwend Nederland hiervoor een convenant. De bekendmaking vond plaats na een informatiemiddag waarin de Richtlijn Steigers en de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw centraal stonden.

De Richtlijn Steigers werd in 20089 geïntroduceerd en werd in 2015 gevolgd door de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Initiatiefnemers voor beide richtlijnen zijn de Kontaktgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland en de secties Steigerbedrijven respectievelijk Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Met de richtlijnen hebben beide partijen de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijnen geven steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren. Tot nu toe was de toegang tot de websites gebonden aan een abonnementsysteem. Om de veiligheid in de branche verder te verhogen en voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is besloten om de websites gratis te maken. Naast de websites zullen wel gedrukte versies van de richtlijnen blijven bestaan. Deze zijn tegen een vergoeding te bestellen. De websites blijven bereikbaar via de webadressen www.richtlijnsteigers.nl en www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.

Groen licht voor Sectorplan Steigerbouw

Om de mobiliteit van vakkrachten in de steigerbouw te verbeteren, hebben werkgevers en werknemers een sectorplan gemaakt. De uitvoering daarvan kost ruim 5,6 miljoen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een subsidie van 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het plan kent verschillende maatregelen die als doel hebben nieuwe medewerkers te vinden voor vacatures. Daarnaast is in het plan een maatregel opgenomen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring voor met werkloosheid bedreigde werknemers. Sociale partners willen met de uitvoering van dit plan een impuls gegeven aan structurele verbetering van de werking van de arbeidsmarkt in deze sector en het tekort aan vakbekwame medewerkers verminderen.

Nieuwe instroom en verbeterde doorstroom
Bij de instroom geldt als uitgangspunt dat de deelnemers worden gekwalificeerd overeen-komstig de scholingseisen die worden gesteld in de Richtlijn Steigers. Daarbij gaat het om 263 nieuwe medewerkers op verschillende functieniveaus.
Het sectorplan is ook bedoeld om de overstap naar een andere werkgever te faciliteren. Deze tweede carrière is noodzakelijk omdat een beroep in de steigerbouw veelal niet tot de pensioenleeftijd kan worden uitgevoerd. Voor deze van-werk-naar-werk trajecten richt de sector het ‘transitiehuis’ in. Na afronding van een geslaagd transitietraject gaat de deelnemer een arbeidsovereenkomst aan met een individueel bedrijf binnen of buiten de sector. De sector heeft als doel 100 deelnemers naar een nieuwe baan te leiden, waarvan 60 buiten de sector.

Looptijd
Het plan is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen VSB, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Opleidingsbedrijf VSB en heeft een looptijd van twee jaar.
Het Sectorplan Steigerbouw wordt uitgevoerd door de Vereniging Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). VSB bundelt de belangen van bedrijven die actief zijn in de bouw en de industrie, waarbij tijdelijke constructies voor het werken op hoogte en betonbekistingen centraal staan. Het ledenbestand wordt gevormd door fabrikanten, leveranciers, montagebedrijven en verhuurbedrijven van steigers, aluminium rolsteigers, hefsteigers, ladders, gevelonderhoud- en hangbruginstallaties, bouwliften, hoogwerkers, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en hun toeleveranciers.