COPYRIGHT / DISCLAIMER

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Opleidingsbedrijf VSB, en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U kunt de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt.

Door informatie te verstrekken, verleent Opleidingsbedrijf VSB geen enkele licentie voor enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. Handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Opleidingsbedrijf VSB, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze aspecten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

De layout en vomgeving van deze website, waaronder logo en huisstijl, en downloadbare items behoren tot het exclusieve gebruiksrecht van Opleidingsbedrijf VSB en mogen niet door derden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingsbedrijf VSB.

Disclaimer

Deze website bevat mogelijk eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten.

De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Opleidingsbedrijf VSB kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in haar producten, dienstverlening en/of andere beschreven informatie.

Opleidingsbedrijf VSB aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door Opleidingsbedrijf VSB wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Opleidingsbedrijf VSB zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden, maar verklaart, waarborgt of garandeert niets inzake de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Opleidingsbedrijf VSB kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.