Werken op hoogte

Naast de steigerbouw, werkt het Opleidingsbedrijf VSB samen met de bij de VSB aangesloten commissie, externe werkgroepen en gebruikersgroepen. Centraal staat daarbij de kennisoverdracht bij het werken op hoogte.

Het Opleidingsbedrijf ondersteunt het montagebedrijf, producent/leverancier, verhuurder en vooral ook de gebruiker over het werken met steigers, rolsteigers, hoogwerkers, hefsteigers, ladders/trappen, hefsteigers, liften, hangbruginstallaties, gevelonderhoudsinstallaties en betonbekistingen/ondersteuningen.

Het Opleidingsbedrijf is het centrale aanspraakpunt en verzorgt of faciliteert:

  • opleidingen en trainingen
  • diplomering, certificering of erkenning
  • toolboxmeetings en gebruiksinstructies
  • voorlichting en workshops

Uitgangspunten daarbij vormen altijd eventuele bestaande Richtlijnen, zoals voor steigers en Betonbekistingen en Ondersteuningen; maar ook de flyers die door de leden van de VSB werden opgesteld in overleg en afstemming met gebruikersgroepen. 

Enkele voorbeelden

Rolsteigers

Voor het veilig werken met rolsteigers heeft het Opleidingsbedrijf toolboxes ontwikkeld, die zij ook verzorgd eventueel op locatie. In goed overleg met leden van de VSB, verenigt in de Commissie Ladders, trappen en rolsteigers, wordt de actuele technische ontwikkelingen verwerkt in alle vormen van kennisoverdracht. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van de verschillende (nieuwe) opbouwmethoden. Ter illustratie:  
 

 

Liften

In samenwerking met de Commissie Hefsteigers en liften is er een training voor liftmontage ontwikkeld, die in beheer van het Opleidingsbedrijf wordt verzorgd door de aangesloten bedrijven en waarbij na examinering een certificaat voor deelname wordt afgegeven.