Uitvoering Sectorplan Steigerbouw

Het doel van het Sectorplan Steigerbouw is om werknemers een perspectief te bieden op een baan in de steigerbouw en de mobiliteit van werkenden te verbeteren. De aanleiding wordt gevormd door de ontwikkeling van de Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers, het dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen en de dreigende uitval van personeel. Anderzijds besteedt het Sociaal Akkoord 2013 nadrukkelijk aandacht aan de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt, de mobiliteit van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Daarvoor heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie ter beschikking gesteld. Om de mobiliteit over de volle breedte van steigerbouw te verbeteren, is door het Agentschap SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) subsidie beschikbaar gesteld voor het Sectorplan Steigerbouw. Met het plan wordt het grote tekort aan vakbekwame medewerkers in de sector verlicht en tegelijkertijd een impuls gegeven aan structurele verbetering van de arbeidsmarkt in deze sector. Als onderdeel van het plan worden diverse maatregelen uitgevoerd die de overgang van werkloosheid naar werk, van werk naar werk en van overig naar werk vergemakkelijken. Opleidingsbedrijf VSB gaat uitvoering geven aan het Sectorplan Steigerbouw. 

Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw

De nieuwe scholingsstructuur, die in de Richtlijn Steigers wordt geborgd, is van toepassing voor iedereen die steigers monteert. De structuur is daarbij van kracht voor de functies van:

 • Hulpmonteur Steigerbouw
 • Monteur Steigerbouw
 • 1e Monteur Steigerbouw
 • Voorman Steigerbouw

De structuur geeft opdrachtgevers en overheden meer duidelijkheid bij de vraag wie wel of niet beschikt over het nodige specialisme voor steigermontage. Voor steigermontagebedrijven is de nieuwe structuur een instrument voor het maken van een keuze voor de meeste geschikte opleiding en diplomering of certificering. In een later stadium worden ook Steigerinspecteur en Inspecteur Steigergebruik op genomen in de Nieuwe Scholingsstructuur.

 • Actuele en gedetailleerde informatie vindt u op de website van de VSB.
 • Een vereenvoudigd beoordelingsschema (zie Stroomschema Scholingsstructuur, deze is te vinden onder Downloads)
 • Neem ook kennis van de 4 routekaarten (deze zijn te vinden onder Downloads)

Het Opleidingsbedrijf vormt het loket, waarvan gebruik gemaakt kan worden voor informatie advisering en het laten verzorgen van opleidingen, cursussen, EVC, Certificering, erkenning opleiders.

Werkend leren

Wij leiden jonge mensen op tot steigermonteur. Een uitdagend beroep dat vakmanschap combineert met vrijheid én verantwoord werken. Dat, samen met kwaliteit en veiligheid, staan bij het steigerbouwen hoog in het vaandel. Scholing is daarbij onmisbaar. Het Opleidingsbedrijf VSB verzorgt die scholing.

Jaarlijks worden door ons tientallen gediplomeerde steigermonteurs afgeleverd. De opleiding vindt plaats als leer/werktraject, waarbij de theoretische vorming in een periode van een aantal weken per jaar wordt voltooid. Na afronding van de opleiding beschikt de monteur over het VCA-certificaat én het MBO diploma Monteur Steigerbouw of 1e Monteur Steigerbouw. De opleiding wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven, waarbij wordt samengewerkt met meerdere bedrijven.  

Voor werkgevers

Het Opleidingsbedrijf leidt jonge mensen op tot steigermonteur. Dat wordt gedaan via een leer/werk-traject, waarbij het theoretische deel in een periode van een aantal weken per jaar wordt voltooid.

Voor de uitvoering van de opleiding wordt gebruik gemaakt van diverse locaties, zodat cursisten regionaal worden ‘bediend’. Samenwerking en afstemming met andere partijen, om een zo optimaal mogelijk rendement te realiseren, is daarbij een must. Dat betekent dan ook dat de opleiding niet alleen open staat voor werknemers van VSB-leden, maar ook voor werknemers van onderaannemers en ZZP-ers. Het resultaat is dat kwaliteit, veiligheid en deskundigheid binnen de branche op een nog hoger niveau komen.

In overleg met het Opleidingsbedrijf is er een aantal mogelijkheden om de monteurs op het niveau van MBO te kunnen scholen:

 • aankomend monteur in dienst van Opleidingsbedrijf, geschoold en begeleid via het Opleidingsbedrijf, werkend bij uw bedrijf
 • samen met u geselecteerde monteur in dienst van Opleidingsbedrijf, geschoold en begeleid via het Opleidingsbedrijf, werkend bij uw bedrijf
 • aankomende monteur bij u in dienst, geschoold en begeleid via het Opleidingsbedrijf
 • in company scholing

Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over de mogelijkheden van het leer/werk-traject voor uw onderneming? Wilt u werknemers aanmelden? Wilt u werknemers in dienst nemen? Neem dan contact met ons op. 

Voor aankomend steigermonteurs, uitzendorganisaties en ZZP-ers

In allerlei sectoren kom je steigers tegen. Steigers zijn er in allerlei soorten en maten – van eenvoudige steigers tot speciale en moeilijke steigers. Dagelijks werken er tientallen beroepsgroepen op de steiger, van schilder, metselaar tot stralers en lassers. Allemaal zijn ze aangewezen op de kwaliteit van de steiger als werkplek. Die steigers worden opgebouwd door steigermonteurs.

Steigerbouwen is een specialisme. Bij het monteren en demonteren van steigerconstructies gaat het niet alleen om snelheid. Zorgvuldigheid, veiligheid en samenwerking zijn minstens zo belangrijk. Als steigermonteur moet je niet alleen goed kunnen werken in een team, maar ook zelfstandig een klus kunnen klaren. Daarom moet je handig zijn en niet vies zijn van lichamelijk inspanningen. Kortom: aanpakken, doorwerken en samen op een veilige manier een klus klaren. Voel jij voor dat vak? Meld je dan nu aan voor de opleiding Steigermonteur, die werken en leren combineert en waarbij het theoretische deel in een periode van een aantal weken per jaar wordt voltooid.

De opleiding is afgestemd op het individuele instroomniveau van elke afzonderlijke deelnemer. Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over de doorstromingsmogelijkheden voor leerlingen? Neem dan contact met ons op. Zie ook routekaart BBL (ga naar Downloads).

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Ervaren steigermonteurs, al dan niet in het in het bezit van certificaten Steigerbouw A of Steigerbouw B, kunnen gebruik maken van de EVC-procedure (= Erkenning van Verworven Competenties) om actuele kennis en kunde aan te tonen. De kandidaat kan –na eventuele aanvullende scholing- op deze wijze het Ervaringscertificaat behalen. Zijn competenties moeten door een erkende ‘inhoudsassessor’ worden beoordeeld. Ook hier geldt het meest actuele kwalificatiedossier als uitgangspunt. Uit deze beoordeling blijkt in hoeverre nadere scholing noodzakelijk is om in het bezit te komen van het branchecertificaat Monteur of 1e Monteur Steigerbouw. In het uiterste geval is aanvullende scholing niet nodig en kan het branchecertificaat meteen worden verstrekt. Desgewenst kan er ook worden gekozen voor MBO-diplomering. Hiertoe kan aanvullende scholing nodig zijn. Het Opleidingsbedrijf begeleidt dit traject. Zie ook de routekaart EVC (ga naar Downloads).